OCP przewoźnika

10 stycznia 2023 Autor lektor12 Wyłączono
OCP przewoźnika

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielania dodatkowego, dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika – OCP dla właścicieli firm transportowych zajmujących się transportem drogowym. Dotyczy to zarówno transportu krajowego, jak i międzynarodowego, pierwszy opiera się na ustawie o transporcie drogowym, a drugi na konwencji CMR – międzynarodowy list przewozowy.

Czym jest OCP przewoźnika  dla jego posiadacza? Jest to gwarancja finansowa na wypadek uszkodzenia przesyłki. Uszkodzenie może wystąpić, jeśli towary zostaną skradzione, uszkodzone lub nawet opóźnione w dostawie. Obecnie większość przewoźników wykupuje polisy OCP z dodatkowymi przedłużeniami.

OCP Przewoźnika – Doskonała Ochrona Finansowa Przewoźników i Kontrahentów

OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Ubezpieczenie transportowe OCP Przewoźnika zabezpiecza interesy finansowe ubezpieczonego oraz jego kontrahentów. Jeśli przesyłka jest uszkodzona, odszkodowanie kontrahenta nie będzie wypłacane przez przewoźnika, ale przez firmę ubezpieczeniową, która sprzedaje polisę OCP przewoźnika. To korzystne rozwiązanie i doskonała ochrona, wystarczy zadbać o to, aby warunki polisy odpowiadały rodzajowi transportu drogowego, jakim będzie prowadzony towar. Warto skorzystać z pomocy eksperta, który na co dzień odpowiada za ustalanie zakresu ubezpieczenia OC przewoźnika.

Czy przewoźnicy drogowi posiadają inne ważne ubezpieczenia? Tak, jak Cargo, które zabezpiecza finansowo ładunek ładowany na samochody. I Ochrona obejmuje moment opuszczenia przez towar miejsca załadunku do momentu wydania go odbiorcy. Towar jest ubezpieczony również wtedy, gdy jest czasowo składowany w magazynie przewoźnika. Taka polisa to dobry sposób na zapobieganie uszkodzeniom, które mogą wystąpić podczas obsługi ładunku. Z kolei ubezpieczenie OCP przewoźnika zabezpiecza ładunek przed uszkodzeniem ładunku. Wykupienie takiej polisy to bardzo rozsądne rozwiązanie, aby chronić zarówno siebie, jak i swoich kontrahentów.

OCP przewoźnika jest gwarancją odszkodowania w przypadku niedotrzymania warunków umowy lub nienależytego wykonania umowy. Przedsiębiorcy stają się bardziej wiarygodni w oczach partnerów biznesowych, a kontrahenci czują się bezpieczniej.

Czy ubezpieczenie OC przewoźnika zawsze zawiera standardowe klauzule?

Polityka OCP każdego przewoźnika rozpatrywana jest indywidualnie i dostosowana do rodzaju transportu drogowego towarów, którego się podejmuje. Możesz skorzystać z wygodnych rozszerzeń umów ubezpieczenia, aby lepiej chronić siebie i swoich kontrahentów. Decydując się na szerszy zakres ubezpieczenia OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/, musisz oczywiście wziąć pod uwagę wyższe składki, które zapłacisz, ale warto, ponieważ utracona kwota może nawet doprowadzić firmę do bankructwa.

Dodatkowe warunki, które mogą być zawarte w polityce OCP operatora:

 • Grabież towaru poza strzeżonym, monitorowanym miejscem (parking strzeżony).
 • Transport żywych zwierząt.
 • Uszkodzenia towaru spowodowane przez podwykonawców.
 • Spowodowane rażącym niedbalstwem kierowcy ciężarówki.
 • Transport Towarów Niebezpiecznych (ADR).
 • Wysyłka towarów wartościowych: sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki itp.
 • Poniesienie kosztów usunięcia uszkodzonych szczątków.
 • Przekazanie towarów osobie nieuprawnionej do ich odbioru.

Kompleksowe zabezpieczenie działalności firmy spedycyjnej oraz naprawa uszkodzonych przesyłek wymaga OCP przewoźnika. Dzięki niemu roszczenie kontrahenta (poszkodowanego) zostało zaspokojone.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują następujące rozszerzenia OCP przewoźnika:

 • Brak skutecznego przeglądu technicznego po upływie jednego miesiąca: palet i kontenerów, co było spowodowane rażącym zaniedbaniem.
 • Kierowca, który przewoził towar był pijany i spowodował utratę lub uszkodzenie towaru.
 • Odszkodowanie po powstaniu szkody: koszty obrony prawnej i sądowej, usunięcie pojazdu, przeładunek towaru, ekspertyza ustalająca przyczynę szkody itp.

OCP operatora obejmuje również:

 • Odpowiedzialność Przewoźnika za cła i opłaty za szkody, objęte ustawą o przewozach (przewozy krajowe) oraz
 • Konwencją CMR (przewozy międzynarodowe).
 • Szkody spowodowane opóźnieniami w dostarczeniu towaru do odbiorców podczas przesyłek krajowych i międzynarodowych.
 • Strata spowodowana zagubieniem, zagubieniem lub niewłaściwym użyciem dokumentów już wykazanych na liście przewozowym.
 • Szkody spowodowane nienależytym wykonaniem dyspozycji zmieniających krajowe lub międzynarodowe umowy przewozu.
 • Straty z rabunku.
 • Szkody ściśle związane z odpowiedzialnością przewoźnika, ponieważ nie są stwierdzone w liście przewozowym.

Ugruntowana polisa OC przewoźnika może chronić interesy przewoźnika w szerokim zakresie, uwzględniając jednocześnie szkody spowodowane wypadkami drogowymi i chorobami kierowcy.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/

 

Źródła

wseia.edu.pl/ocp-przewoznika/

mistrzowiecoachingu.pl/ocp-przewoznika/

schronisko.edu.pl/ocp-przewoznika/