Zawód detektywa – czym się charakteryzuje? Co zrobić, żeby nim zostać?

23 września 2019 Autor lektor Wyłączono
Zawód detektywa - czym się charakteryzuje? Co zrobić, żeby nim zostać?

Zawód detektywa – czym się charakteryzuje? Co zrobić, żeby nim zostać? Wiele osób marzy o tym, żeby zostać detektywem. Wynika to przede wszystkim z faktu, że zawód ten wydaje się być niezwykle ciekawy. Obraz wyżej wspomnianego kreowany jest przez literaturę oraz różnorodne filmy i programy telewizyjne, w których to osoba detektywa trudni się rozwikłaniem różnorodnych tajemnic rodzinnych, kompletowaniem dowodów na zdradę, a także poszukuje zaginionych przed laty osób.

W niektórych przypadkach pomysł na to, aby zostać detektywem nie zostaje realizowany jednak są i takie osoby, które osiągają swój cel. Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję o tym, aby detektyw usługi stały się naszym sposobem na życie, warto poznać szczegóły na temat tego zawodu.

Czym w swojej pracy zajmuje się detektyw?

Jak się okazuje detektyw usługi są niezwykle rozbudowane. Oczywiście nie w każdym biurze detektywistycznym zakres świadczonych usług się pokrywa, jednak z całą pewnością myśląc o codziennych zajęciach detektywa możemy wyróżnić między innymi: spotkania z klientami, planowanie działań odnoszących się do danej sprawy, pozyskiwanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia testu DNA, montowanie sprzętu w postaci podsłuchów i kamer w miejscach wskazanych przez klienta, sporządzanie dokumentacji, gromadzenie dowodów w prowadzonych sprawach, przeprowadzanie wywiadów gospodarczych czy nawet wykonywanie testów penetracyjnych.

Czym powinien charakteryzować się dobry detektyw?

Myśląc o kandydacie, który będzie świadczył detektyw usługi, naszym oczom powinna ukazać się osoba znająca doskonale przepisy obowiązującego prawa oraz potrafiąca w perfekcyjny sposób gromadzić informacje na zadany temat. Detektyw musi posiadać umiejętności analitycznego myślenia, być spostrzegawczy, a także w łatwy sposób łączyć ze sobą fakty. Ważną kwestią jest również to, że detektyw usługi często opierają się na wielogodzinnych obserwacjach, które ostatecznie mogą nie wnosić nic konkretnego do sprawy. Toteż w tej sytuacji przyda się cierpliwość, a także dyspozycyjność, gdyż tego typu czynności mogą odbywać się poza standardowymi godzinami pracy przysłowiowego Kowalskiego. Co istotne detektyw powinien być odporny na stres, a także umieć radzić sobie w sytuacjach wymagających opanowania i szybkiego podejmowania decyzji.

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać detektywem?

Osoba, która chce świadczyć detektyw usługi powinna przede wszystkim mieć ukończony 21. rok życia. Kolejną ważną kwestią jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Osoby, które mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dysponują pozwoleniem na pracę jak i również te , które prowadzą działalność gospodarczą na terenie naszego kraju również mają szansę wykonywania zawodu detektywa. Kolejnymi warunkami, jakie muszą być spełnione to posiadanie minimum średniego wykształcenia oraz zdolności do czynności prawnych. Ponadto nie można być karanym, ani dyscyplinarnie zwolnionym w przeciągu ostatnich pięciu lat z pełnienia służby w Policji, Wojsku, Agencji Wywiadu, ABW, Straży Granicznej, BOR, jak i innych organów administracji publicznej. Osoby, ubiegające się o licencję detektywistyczną nie mogą borykać się z żadnymi chorobami o podłożu psychicznym. Powinny posiadać pozytywną opinię od komendanta policji oraz dysponować potwierdzeniem ukończenia szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, a także przepisów, które w jasny sposób regulują zarówno prawa jak i obowiązki wynikające z prowadzenia działalności detektywistycznej.

Co zrobić, żeby zostać detektywem?

Zawód detektywa - czym się charakteryzuje? Co zrobić, żeby nim zostać?

Zawód detektywa – czym się charakteryzuje? Co zrobić, żeby nim zostać?

Żeby wykonywać zawód detektywa koniecznym jest posiadanie stosowanej licencji. Aby wyżej wspomnianą zdobyć, należy odbyć szereg szkoleń detektywistycznych. Kolejnym etapem w karierze detektywa jest zdanie egzaminu państwowego. W tym celu należy udać się do komendanta wojewódzkiego Policji, u którego składa się wniosek o wydanie licencji detektywistycznej. Do wyżej wspomnianego wniosku należy dołączyć oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, potwierdzenie uzyskania średniego wykształcenia (kopia świadectwa lub dyplomu), zaświadczenie o niekaralności, kopię dowodu osobistego i dwa zdjęcia. Kolejnym etapem jest egzamin, który składa się z części ustnej i pisemnej. Odbywa się on średnio co pół roku, a jego zdanie wymaga od osoby przystępującej znajomości Konstytucji RP, przepisów obowiązującego w Polsce prawa, sposobu działania organów państwowych, przepisów związanych z ochroną danych osobowych, prawa karnego itd.

Osoby, które zdobyły doświadczenie podczas pracy w Policji itp. i przystępują do egzaminu państwowego na detektywa mogą zostać zwolnione z jednej części egzaminu. To samo dotyczy osób, które ukończyły szkołę oficerską pod warunkiem, że program nauczania pokrywa się z zagadnieniami, jakie obowiązują na egzaminie. Na terenie Polski funkcjonują nawet szkoły, które oferują pomoc w przygotowaniu do wykonywania zawodu detektywa.

W związku z powyższym sami widzimy, jak wiele wymagań należy spełnić aby zostać profesjonalnym detektywem. Zanim ostatecznie zdecydujemy zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście jest to zawód, w którym będziemy w stanie się odnaleźć.