Skąd wziąć pieniądze na dom opieki dla seniora?

12 kwietnia 2021 Autor lektor12 Wyłączono
Skąd wziąć pieniądze na dom opieki dla seniora?

Skąd wziąć pieniądze na dom opieki dla seniora? Opieka nad seniorem jest bardzo wymagająca, dlatego nie każdy jest w stanie się jej podjąć. Chodzi bowiem o to, że wielu z nich wymaga opieki całodobowej, podczas gdy dorosłe już dzieci pracują. Wielu z nich decyduje się więc na dom opieki dla seniora. Problem w tym, że pobyt w nim jest stosunkowo drogi. Skąd wziąć pieniądze na dom opieki? Odpowiadamy.

Dom seniora na NFZ

dom opieki dla senioraPobyt w domu spokojnej starości może być refundowany przez NFZ. Jest to najtańsza opcja, jednak do takiego domu bardzo trudno się dostać. Czasami na miejsce w publicznym domu opieki czeka się nawet kilka lat. Dla rodzic seniorów jest to zdecydowanie zbyt długi okres czasu, niemniej jednak czasami nie mają oni wyjścia. Problemem są bowiem koszty pobytu w domu prywatnym. Wracając do publicznych domów dla seniorów, koszt pobytu w nich pokrywa w części senior, a w części państwo. Senior pokrywa koszty pobytu ze swojej emerytury. Niemniej jednak często jest ona zbyt niska, aby pokryć całość potrzebnej kwoty. W takim przypadku dopłaca państwo. Senior ma oczywiście prawo do pewnej części swojej emerytury – może nią dysponować we własnym zakresie. Jest to jednak niewielka część – reszta idzie przecież na jego utrzymanie. Dom seniora na NFZ cieszy się popularnością, ponieważ nie wymaga dopłaty rodziny. Nawet w przypadku, gdy senior osiąga bardzo niskie dochody, może liczyć na miejsce w domu opieki.

Ile kosztuje pobyt w prywatnym ośrodku?

Skąd wziąć pieniądze na dom opieki dla seniora?

Skąd wziąć pieniądze na dom opieki dla seniora?

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w prywatnych ośrodkach dla seniorów. Tam bowiem cały pobyt musi być sfinansowany przez seniora lub jego rodzinę. Tymczasem miesięczny koszt utrzymania seniora zaczyna się od 2500-3000 zł. Niewiele starszych osób osiąga dochody, które są w stanie w całości pokryć koszty pobytu. Co za tym idzie, seniorzy muszą starać się o dofinansowanie kosztów opieki. Niestety, nie jest to proste. Najczęściej dopłaca rodzina, choć musi ona dysponować odpowiednimi środkami finansowymi. Senior nie ma bowiem możliwości otrzymania kredytu czy pożyczki na pobyt w domu opieki. Nie może więc starać się o finansowanie zewnętrzne, ponieważ nie będzie w stanie spłacić kredytu. Co więcej, instytucje nie udzielą także pożyczki na ten cel jego rodzinie. Oczywiście możemy zaciągać krótkoterminowe chwilówki, jednak w praktyce jest to błędne koło. Rodzina może więc sfinansować pobyt z oszczędności bądź sprzedać jakąś część majątku. Najczęściej sprzedajemy wtedy mieszkanie seniora, które już nie jest mu przecież potrzebne. Z uzyskanych pieniędzy możemy pokryć koszty pobytu. Co jednak w sytuacji, gdy senior nie ma własnego mieszkania ani oszczędności? Najczęściej na jego pobyt zwyczajnie “składa się” cała rodzina. Tutaj jednak napotykamy dylematy natury prawnej. Z etycznego punktu widzenia do utrzymania rodziców powinny dokładać się wszystkie dzieci w miarę swoich możliwości. Problem w tym, że nie jest to usankcjonowanie prawnie. Owszem, rodzic może wystąpić do sądu o alimenty, jednak rozstrzygnięcie sprawy nie zawsze będzie dla niego korzystne. Co więcej, sama spraw może ciągnąć się latami. Kwestia opieki nad rodzicami w podeszłym wieku jest bardzo problematyczna. Póki co nie doczekała się ona jasnego uregulowania w przepisach prawa.

Gdy brakuje środków

Seniorzy, niestety, nie mogą starać się o dofinansowanie pobytu w prywatnym ośrodku. Oznacza to, że jeżeli brakuje im pieniędzy na opłacenie pobytu, to muszą czekać na miejsce w domu pomocy społecznej. Niestety, może to trwać nawet i kilka lat. Rozwiązaniem jest złożenie wniosków do kilku ośrodków. Seniora przyjmie ten, w którym najwcześniej zwolni się miejsce. Do tego czasu rodzina może korzystać z pomocy pielęgniarki środowiskowej. Czasami seniorowi przysługuje również opiekunka medyczna, której pracę finansuje NFZ. W niektórych gminach prowadzone są programy, które wspierają prywatne domy opieki. Dzięki temu senior może liczyć na swego rodzaju dofinansowanie do pobytu w nich. Niemniej jednak w dalszym ciągu dotyczy to tylko niektórych przypadków. Warto jednak być zorientowanym i zarejestrować się w okolicznym ośrodku pomocy społecznej. Dzięki temu ośrodek poinformuje nas o programach regionalnych, które dofinansują pobyt seniora w domu opieki. Być może z taką pomocą o wiele łatwiej będzie umieścić rodzica bądź inną starszą osobę w ośrodku, w którym otrzyma opiekę. Możemy również starać się o miejsce w ośrodku dziennym. Senior przebywa w nim w określonych godzinach w ciągu dnia. Jest to o tyle wygodne, że senior ma opiekę na czas, gdy jego dzieci pracują. Co więcej, pobyt w ośrodku dziennym jest o wiele tańszy, niż w całodobowym. Niestety, takich ośrodków działa w naszym kraju stosunkowo niewiele, co jest problemem szczególnie dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Pobyt w domu opieki seniora to kosztowna sprawa, jednak istnieją sposoby, aby zebrać pieniądze. Co więcej, senior może skorzystać z pomocy publicznych domów opieki, gdzie pobyt jest znacznie tańszy. Tutaj jednak musi on oczekiwać dłużej na miejsce. Pomimo to ośrodki dla seniorów wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem.