Skąd wziąć pieniądze na dom opieki dla seniora?

Opieka nad seniorem jest bardzo wymagająca, dlatego nie każdy jest w stanie się jej podjąć. Chodzi bowiem o to, że wielu z nich wymaga opieki całodobowej, podczas gdy dorosłe już dzieci pracują. Wielu z nich decyduje się więc na dom opieki dla seniora . Problem w tym, że pobyt w nim jest stosunkowo drogi. Skąd wziąć pieniądze na dom opieki? Odpowiadamy.

Dom seniora na NFZ

dom opieki dla senioraPobyt w domu spokojnej starości może być refundowany przez NFZ. Jest to najtańsza opcja, jednak do takiego domu bardzo trudno się dostać. Czasami na miejsce w publicznym domu opieki czeka się nawet kilka lat. Dla rodzic seniorów jest to zdecydowanie zbyt długi okres czasu, niemniej jednak czasami nie mają oni wyjścia. Problemem są bowiem koszty pobytu w domu prywatnym. Wracając do publicznych domów dla seniorów, koszt pobytu w nich pokrywa w części senior, a w części państwo. Senior pokrywa koszty pobytu ze swojej emerytury. Niemniej jednak często jest ona zbyt niska, aby pokryć całość potrzebnej kwoty. W takim przypadku dopłaca państwo. Senior ma oczywiście prawo do pewnej części swojej emerytury – może nią dysponować we własnym zakresie. Jest to jednak niewielka część – reszta idzie przecież na jego utrzymanie. Dom seniora na NFZ cieszy się popularnością, ponieważ nie wymaga dopłaty rodziny. Nawet w przypadku, gdy senior osiąga bardzo niskie dochody, może liczyć na miejsce w domu opieki.

Ile kosztuje pobyt w prywatnym ośrodku?

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w prywatnych ośrodkach dla seniorów. Tam bowiem cały pobyt musi być sfinansowany przez seniora lub jego rodzinę. Tymczasem miesięczny koszt utrzymania seniora zaczyna się od 2500-3000 zł. Niewiele starszych osób osiąga dochody, które są w stanie w całości pokryć koszty pobytu. Co za tym idzie, seniorzy muszą starać się o dofinansowanie kosztów opieki. Niestety, nie jest to proste. Najczęściej dopłaca rodzina, choć musi ona dysponować odpowiednimi środkami finansowymi. Senior nie ma bowiem możliwości otrzymania kredytu czy pożyczki na pobyt w domu opieki. Nie może więc starać się o finansowanie zewnętrzne, ponieważ nie będzie w stanie spłacić kredytu. Co więcej, instytucje nie udzielą także pożyczki na ten cel jego rodzinie. Oczywiście możemy zaciągać krótkoterminowe chwilówki, jednak w praktyce jest to błędne koło. Rodzina może więc sfinansować pobyt z oszczędności bądź sprzedać jakąś część majątku. Najczęściej sprzedajemy wtedy mieszkanie seniora, które już nie jest mu przecież potrzebne. Z uzyskanych pieniędzy możemy pokryć koszty pobytu. Co jednak w sytuacji, gdy senior nie ma własnego mieszkania ani oszczędności? Najczęściej na jego pobyt zwyczajnie “składa się” cała rodzina. Tutaj jednak napotykamy dylematy natury prawnej. Z etycznego punktu widzenia do utrzymania rodziców powinny dokładać się wszystkie dzieci w miarę swoich możliwości. Problem w tym, że nie jest to usankcjonowanie prawnie. Owszem, rodzic może wystąpić do sądu o alimenty, jednak rozstrzygnięcie sprawy nie zawsze będzie dla niego korzystne. Co więcej, sama spraw może ciągnąć się latami. Kwestia opieki nad rodzicami w podeszłym wieku jest bardzo problematyczna. Póki co nie doczekała się ona jasnego uregulowania w przepisach prawa.

Gdy brakuje środków

Seniorzy, niestety, nie mogą starać się o dofinansowanie pobytu w prywatnym ośrodku. Oznacza to, że jeżeli brakuje im pieniędzy na opłacenie pobytu, to muszą czekać na miejsce w domu pomocy społecznej. Niestety, może to trwać nawet i kilka lat. Rozwiązaniem jest złożenie wniosków do kilku ośrodków. Seniora przyjmie ten, w którym najwcześniej zwolni się miejsce. Do tego czasu rodzina może korzystać z pomocy pielęgniarki środowiskowej. Czasami seniorowi przysługuje również opiekunka medyczna, której pracę finansuje NFZ. W niektórych gminach prowadzone są programy, które wspierają prywatne domy opieki. Dzięki temu senior może liczyć na swego rodzaju dofinansowanie do pobytu w nich. Niemniej jednak w dalszym ciągu dotyczy to tylko niektórych przypadków. Warto jednak być zorientowanym i zarejestrować się w okolicznym ośrodku pomocy społecznej. Dzięki temu ośrodek poinformuje nas o programach regionalnych, które dofinansują pobyt seniora w domu opieki. Być może z taką pomocą o wiele łatwiej będzie umieścić rodzica bądź inną starszą osobę w ośrodku, w którym otrzyma opiekę. Możemy również starać się o miejsce w ośrodku dziennym. Senior przebywa w nim w określonych godzinach w ciągu dnia. Jest to o tyle wygodne, że senior ma opiekę na czas, gdy jego dzieci pracują. Co więcej, pobyt w ośrodku dziennym jest o wiele tańszy, niż w całodobowym. Niestety, takich ośrodków działa w naszym kraju stosunkowo niewiele, co jest problemem szczególnie dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Pobyt w domu opieki seniora to kosztowna sprawa, jednak istnieją sposoby, aby zebrać pieniądze. Co więcej, senior może skorzystać z pomocy publicznych domów opieki, gdzie pobyt jest znacznie tańszy. Tutaj jednak musi on oczekiwać dłużej na miejsce. Pomimo to ośrodki dla seniorów wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem.