Co po studiach – geologia?

15 czerwca 2021 Autor lektor12 Wyłączono
Co po studiach - geologia?

Co po studiach – geologia? Studia z dziedziny geologii oferuje wiele publicznych i niepublicznych uczelni w Polsce. Są to zwłaszcza uniwersytety oraz politechniki, gdzie kształcenie z zakresu nauk geologicznych odbywa się w ramach studiów I lub II stopnia (licencjackie bądź magisterskie). Absolwent tych studiów jest specjalistą z zakresu geologii podstawowej, jak i stosowanej.

Oznacza to, że posiada wiedzę teoretyczną na temat budowy Ziemi i procesów w niej zachodzących. Ponadto, potrafi wiedzę tę wykorzystać w budownictwie (np. jako geotechnik lub rzeczoznawca budowlany), w przemyśle górniczym, w ochronie środowiska lub przy poszukiwaniu złóż surowców. Jakie cechy powinien posiadać kandydat na geologa? Jakie specjalności studiów na kierunku geologia można wybrać? Co można robić po studiach geologicznych? Gdzie geolog może znaleźć zatrudnienie?

Kto może zostać geologiem?

Co po studiach - geologia?

Co po studiach – geologia?

Przyszłego geologa powinna cechować ciekawość świata, pasja badawcza, pociąg do rozwiązywania naukowych problemów, logiczne i dedukcyjne myślenie. Osoba zamierzająca podjąć studia z dziedziny geologii powinna dobrze radzić sobie z przedmiotami ścisłymi, takimi jak geografia, fizyka, chemia, biologia. Co ważne, studia geologiczne to dobra droga życiowa zarówno dla osób preferujących pracę analityczną, jak i dla tych, którzy marzą o aktywności w terenie. Geologia jest dziedziną dosyć obszerną, obejmującą m.in. geologię dynamiczną, górniczą, historyczną, hydrogeologię, geofizykę. Studenci mogą zatem wybierać spośród różnych specjalizacji.

Specjalizacje studiów geologicznych

Publiczne i prywatne uczelnie wyższe doceniają znaczenie zawodu geologa oraz jego perspektywiczność. Tak więc, w ofercie szkół wyższych można znaleźć szereg specjalizacji w ramach studiów na kierunku geologia, w tym:

  • geologia poszukiwawcza,
  • geologia i zasoby naturalne,
  • geofizyka,
  • hydrogeologia,
  • geologia inżynierska,
  • górnictwo i geologia,
  • geodynamika i kartografia geologiczna,
  • geochemia i mineralogia.

Gdzie można pracować po studiach geologicznych?

Rynek pracy dla osób z wykształceniem geologicznym jest całkiem dobrze rozwinięty. Solidnie wykształconego, młodego geologa po studiach, przyjmie z pewnością niejedna firma geologiczna, jak również państwowy urząd.

Praca w urzędach i państwowej służbie geologicznej

Geologowie zatrudniani są w urzędach gminnych i miejskich, w wydziałach geodezji, kartografii i geologii. Specjaliści z tej dziedziny niezbędni są także w wydziałach ochrony środowiska jednostek samorządowych wszystkich szczebli. Dużej liczby geologów potrzebuje państwowa służba geologiczna, wykonująca zadania państwa w tym zakresie. Funkcję państwowej służby geologicznej wypełnia Państwowy Instytut Geologiczny, który jest odpowiedzialny m.in. za rozpoznawanie budowy geologicznej kraju, gromadzenie danych geologicznych, przygotowywanie materiałów do przetargów na poszukiwanie złóż, wykonywanie prac z zakresu kartografii geologicznej i geologii środowiskowej.

Zobacz również:

Kariera naukowa na uczelni lub w PAN

Absolwenci studiów geologicznych mogą kontynuować pracę naukową na uczelniach wyższych lub w Polskiej Akademii Nauk. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które pasjonują się teoretyczną stroną nauki i posiadają zamiłowanie do prac analitycznych oraz badań laboratoryjnych.

Geologowie w budownictwie

Bardzo wielu geologów i geotechników podejmuje zatrudnienie w państwowych lub prywatnych podmiotach świadczących usługi dla budownictwa. Zapotrzebowanie na tego typu usługi jest duże, bo niemal każda inwestycja budowlana musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu. Osoby z tytułem magistra inżyniera geologa, posiadają często dodatkowe uprawnienia w budownictwie, pracując jako rzeczoznawcy budowlani. Geolog decyduje, czy dany teren nadaje się do posadowienia budynku lub budowli. W tym celu, za pomocą kilku odwiertów, pobierane są próbki gleby i wód gruntowych. Następnie, są one poddawane analizom laboratoryjnym. Badania gruntu pozwalają ocenić, czy jest on wystarczająco nośny. Natomiast, analiza rozkładu wód gruntowych jest konieczna, aby uchronić budynki podpiwniczone i podziemne garaże przed zalewaniem.

Przemysł górniczy

Geologowie górniczy zatrudniani są w Polsce w spółkach górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Obsługa geologiczna kopalń jest bardzo istotna, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo wydobycia. Zadaniem geologa w kopalni jest projektowanie i kontrolowanie robót górniczych, badania strukturalne złóż węgla i ich ocena. Geolog prowadzi także prace poszukiwawcze nowych pokładów surowca – takich, których wydobycie będzie opłacalne.

Poszukiwanie surowców

Specjaliści z dziedziny geologii są również niezbędni w spółkach zajmujących się poszukiwaniem surowców naturalnych, badaniem i dokumentacją złóż. Poza węglem kamiennym i brunatnym, na terenie Polski prowadzone są poszukiwania gazu ziemnego i ropy naftowej. Firmy geologiczne koncentrują się ponadto na poszukiwaniu pokładów rud miedzi, cynku, ołowiu i żelaza. Dodatkowo, geologowie mogą być przydatni w pracach poszukiwawczych metali ziem rzadkich, a także cennych kruszców (np. złota).