Szkolenie BHP – co warto wiedzieć?

15 listopada 2022 Autor lektor12 Wyłączono
Szkolenie BHP – co warto wiedzieć?

Szkolenie BHP – co warto wiedzieć? Szkolenie BHP zapoznaje pracowników z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z praktycznego punktu widzenia wszyscy decydujący się na zawarcie umowy o pracę powinni ją zaakceptować. Niestety powyższe kursy nie obowiązują bezterminowo, dlatego konieczne jest ich okresowe powtarzanie.

Jakie rodzaje szkoleń BHP możemy rozróżnić? Jak w praktyce wygląda wstępne szkolenie BHP? Kiedy należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP? Odpowiedzi na te i wiele innych znajdziecie w kolejnych wpisach, więc zapraszamy do ich lektury.

Jakie rodzaje szkoleń BHP możemy rozróżnić?

Szkolenie BHP jest, co zrozumiałe, stresujące dla wielu osób, zwłaszcza jeśli podejmujesz wyzwanie po raz pierwszy. Nie zmienia to jednak faktu, że powinniśmy mieć podstawową wiedzę na temat problemu, aby go rozwiązać. Zgodnie z przepisami prawa możemy stwierdzić, że szkolenie BHP dzieli się na szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Pierwsza wymagana jest przed rozpoczęciem pracy przez pracownika – jest ważna do 12 miesięcy. Co ciekawe, osoby na stanowiskach kierowniczych mogą cieszyć się 6-miesięcznym okresem ważności. Jeśli chodzi o szkolenia okresowe, pierwszy tego typu kurs odbywa się po upływie okresu szkolenia BHP. Musi następnie powtarzać się w określonych odstępach czasu – ich długość zależy od wykonywanego zawodu. Każde szkolenie BHP odbywa się w godzinach pracy. Może być wykonywany przez uprawniony podmiot lub pracodawcę. Jak widać, całość jest nieco bardziej skomplikowana, niż się wydaje na pierwszy rzut oka.

Jak w praktyce wygląda wstępne szkolenie BHP?

Szkolenie BHP – co warto wiedzieć?

Szkolenie BHP – co warto wiedzieć?

Kolejną kwestią, którą z pewnością warto poruszyć, jest to, jak w praktyce wygląda szkolenie wstępne BHP. Pierwszy to ogólny samouczek. Jego celem jest zapoznanie osób z przepisami Kodeksu pracy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Równie ważne są wewnętrzne regulacje firmy, a także zasady udzielania pierwszej pomocy. Ta część kursu trwa co najmniej 2 godziny i co ważne nie może być prowadzona online. Nowi pracownicy, praktykanci i praktykanci muszą przejść szkolenie wstępne. Drugi etap to szkolenie BHP. Podczas szkoleń pracownicy zapoznają się z miejscem pracy, zdobywając wiedzę i umiejętności bezpośrednio związane z obsługą urządzeń. Rozumieją również zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać i jak się przed nimi chronić. Długość szkolenia BHP zależy od pracy, którą będziemy wykonywać. Pomyślna sesja BHP jest odpowiednio dokumentowana – dla każdego pracownika tworzona jest osobna karta wstępnego szkolenia BHP.

Kiedy należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Wiemy już trochę o wstępnym szkoleniu BHP. Bardzo ważne jest również, aby uzyskać więcej informacji na temat okresowych szkoleń BHP. Jest wdrażany w celu aktualizacji i utrwalenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ciekawe, przybiera ona formę kursów, seminariów czy samokształcenia, a dokładniej szkoleń BHP online. Absolutnym wyjątkiem są stanowiska pracownicze – wtedy musimy zapewnić instruktaż zawodowy i wykłady. Jeśli chodzi o częstotliwość zajęć, to zależy od tego, jaki kierunek robimy. Obowiązujące przepisy wyraźnie mówią, że bezpieczeństwo i higiena pracy powinno być przeprowadzane przynajmniej raz w roku, gdy mamy do czynienia z pracownikami na stanowiskach uważanych za szczególnie niebezpieczne. Dla pozostałych pracowników fizycznych szkolenia odbywają się co 3 lata. Pracodawcy, kadra kierownicza, personel inżynieryjno-techniczny, osoby zatrudnione przez służby BHP podlegają karze pozbawienia wolności co 5 lat w przypadku narażenia na niebezpieczeństwo dla zdrowia. Personel administracyjno-biurowy musi być szkolony co najmniej co 6 lat.

Nie ma obowiązku organizowania okresowych szkoleń BHP dla osób, które znajdują się w co najmniej trzech kategoriach ryzyka. Osoby zatrudnione w firmach zajmujących się produkcją odzieży, skórą, handlem detalicznym, elektroniką, komputerami, handlem detalicznym, transportem lotniczym, poligrafią, edukacją, informacją i łącznością itp. również nie muszą powtarzać kursu, nauki, edukacji, gastronomii, ubezpieczenia, detektywi, bezpieczeństwo, technologia, finanse, rozrywka. Jak widać, okresowe szkolenia BHP regulowane są różnie w zależności od zajmowanego przez nas stanowiska w firmie. Oczywiście jest to bardzo problematyczne i zawsze należy zasięgnąć porady ekspertów w tej dziedzinie.