Transport międzynarodowy: co należy o nim wiedzieć?

24 października 2019 Autor lektor Wyłączono
Transport międzynarodowy: co należy o nim wiedzieć?

Transport międzynarodowy: co należy o nim wiedzieć? Transport międzynarodowy nieustannie rozwija się od 2004 roku. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, generuje on coraz większe dochody, które cztery lata temu, w 2015 roku przekroczyły 100 milionów złotych. Obecnie polski rynek transportowy charakteryzuje się tym, że firmy zajmujące się krajowym transportem, również realizują transport międzynarodowy – w głównej mierze wewnątrzwspólnotowy.

Czym jest transport międzynarodowy?

Transport międzynarodowy: co należy o nim wiedzieć?

Transport międzynarodowy: co należy o nim wiedzieć?

Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1, transport międzynarodowy to transport ciężki, który pozwala na transportowanie towarów z miejsca nadania na danym terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium Unii Europejskiej. Wymienia się ponadto transport wewnątrzwspólnotowy kraju. Oznacza to, że państwo przeznaczenia jest zlokalizowane na terenie UE. Transport międzynarodowy to inaczej tranzyt towarów na trasie pomiędzy państwami – dwoma lub więcej. Ważne jest to, że wśród nich musi być kraj nadania lub przeznaczenia znajdujący się poza Unią Europejską.  Należy jednocześnie wspomnieć, że transport międzynarodowy poza UE jest zwolniony z podatku VAT. Opierając się na art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT z 0 procenta stawki skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy realizują transport tylko międzynarodowy, to jest poza terytorium macierzystego kraju, bez względu na to, czy jest to transport wewnątrzwspólnotowy, czy też międzynarodowy.

Płaca minimalna a transport międzynarodowy

Sprawa płacy minimalnej w transporcie krajowym jest dość i prosty. Od 2018 roku stawka wynosi 13,70 złotych brutto. Mimo to, kwestia ta w transporcie międzynarodowym jest dość sporna i od lat wywołuje wiele kontrowersji. Stosunkowo niedawno Komisja Europejska ujawniła propozycję zapisów prawnych, które mają na celu wyregulować tę kwestię. Zgodnie z propozycją, płaca minimalna ma obowiązywać w momencie, kiedy kierowca spędzi na terytorium danego kraju co najmniej trzy dni w miesiącu. To wymuszało by więc na przedsiębiorstwach wypłacanie płacy najczęściej większej. Projekt jednak – jak się okazuje – godzi w polskich przedsiębiorców, jednak Komisja Europejska zapewnia, że ujednolica europejski i międzynarodowy rynek transportowy. Wspomniane propozycja i inne, które się pojawiają dość często, odnoszą się w głównej mierze do transportu kabotażowego, to jest takiego, w którym polski kierowca jest zatrudniony przez polskiego przewoźnika oraz realizuje transport na trasie z Polski do innego kraju przynależącego do Unii Europejskiej. Jak zatem widać, zmiany proponowane przez Komisję Europejską nie odnoszą się do transportu tranzytowego. W chwili obecnej jednak trwają rozmowy na temat udoskonalenia pakietu ośmiu zmian w wewnątrzwspólnotowym transporcie ciężkim. Zmiany jednak, bez względu na ich kształt, mogą poważnie ugodzić w polskie firmy, w szczególności duże przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne.

Zobacz także:

Rozliczanie VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym

Podatek VAT, jeśli chodzi o transport krajowy, naliczany jest zgodnie z ustawą VAT, którego stawka wynosi 23 procent. Transport ciężki podlega jednak podatkowi VAT ustalonego w kraju w którym świadczona jest dana usługa. Jeśli jednak transport ciężki towarów jest realizowany w państwach Unii Europejskiej, polski podatnik opłaca podatek polski. Jeśli jednak nie prowadzi działalności gospodarczej, ale przewozi towary na terenie, na przykład Francja – Polska, to wtedy opodatkowany jest na terenie Francji właśnie.

Cele transportu międzynarodowego 

Obecnie wymienia się kilka głównych powodów, dla których kraje tak licznie decydują się na rozwój polityki transportowej na skalę międzynarodową. Wśród nich wymienia się między innymi:

  • modernizację transportu;
  • tworzenie systemów wpływających na rozkwit gospodarczy
  • rozwój transportu.

Wspomniane cele są długofalowe, a ich osiągnięcie przede wszystkim wymaga opracowania oraz wdrożenie mniejszych celów, których zadaniem będzie dążenie do głównych. Wśród tego typu działań można spotkać:

  • wspieranie rozwoju konkurencji;
  • rozwijanie węzłów transportowych;
  • dbałość o bezpieczeństwo transportu;
  • wdrażanie nowoczesnych metod;
  • przeciwdziałanie monopolowi rozwijającemu się w sektorze transportu.

 

Czym jest spedycja w transporcie międzynarodowym?

 

W transporcie międzynarodowym bardzo ważna jest kwestia spedycji. Jest to – najprościej mówiąc – usługa, która pozwala organizować przemieszczanie się (transportowanie) ładunków od nadawcy do odbiorcy z wykorzystywaniem odpowiednich środków transportu, takich jak: kontenery morskie 40 czy kontenery chłodnicze morskie. Za tego typu działania odpowiada spedytor, który działa w głównej mierze na korzyść swoich klientów powierzających mu towary i różne ładunki. Spedytor musi dobrać możliwie jak najlepszą usługę, która będzie odpowiadać wymaganiom i potrzebom klientów. Tego z kolei można dokonać tylko poprzez znajomość rynku oraz wypracowane kontakty. Zwykle spedytor świadczy takie usługi w imieniu swoim, bądź też w imieniu osoby zlecającej i są to usługi odpłatne. Warto zaznaczyć jednocześnie, że rynek spedycyjny nieustannie się rozwija, powstaje coraz więcej firm świadczących takie zadania.

LIDERPAK przeprowadzki
ul. Siennicka 25B
80-758 Gdańsk
511 835 132
www.liderpak.pl
Krasnal Przeprowadzki
Aleja Wiśniowa 36a
53-137 Wrocław
536 284 408
www.przeprowadzki-wroclaw-24.pl